Sammanfattning Bloggers Monday #5

Bloggers MondayFörsta måndagen varje måndag är det Bloggers Monday på Hotell Anglais. Det brukar alltid vara intressanta diskussioner, så även denna gång. Denna gång är det dock lätt att sammanfatta diskussionen eftersom deltagarantalet var exakt 3 personer.

Förutom undertecknad var det @erkstam och hans kollega Madelene (sorry glömde såklart ditt namn) som höll fanan högt med en timmas diskussioner om valet till europaparlamentet (där vi var eniga om att alla mer eller mindre står och trumpetar), Henrik Schyffert (The 90’s – ett försvarstal), Bahnhof, Piratpartiet, talsyntes, definition på tillgänglighet, IVR, skolans IT-utrustning, fria val på gymnasiet, individualism, Britney Spears, mobilmarknadsföring, mp3 och cirkulationskuvert.