Available for new assignments now

D e t  s k r i v s  o c h  d i s k u t e r a s  m y c k e t  n u  h u r  v i k t i g t  s ö k o r d s o p t i m e r i n g  ä r  o c h  h u r  f e l  m å n g a  (t i l l  o c h  m e d  e t a b l e r a d e)  w e b b y r å e r  t ä n k e r  n ä r  d e  b y g g e r  s a j t e r.  F ö r  a t t  s a m m a n f a t t a  h u r  m a n  g ö r  f ö r  a t t  i n t e  s y n a s  i  G o o g l e:

 1. B y g g  s i d a n  h e l t  i  f l a s h  u t a n  f a l l b a c k  i  h t m l.  S o m  e x e m p e l  F o r s m a n  &  B o d e n f o r s  e g n a  s i d a  o c h  S v e n s k a  K y r k a n s  n y a  k a m p a n j s i d a (ä v e n  d e n  f r å n  F & B).
 2. P o s t  i  f o r m  a v  e n  b i l d.  H a r  t y v ä r r  i n g e t  b r a  e x e m p e l  m e n  t . e x.  h a r U s t w o h e l a  s i n  “p r o g r a m f ö r k l a r i n g”  s o m  e n  b i l d.
 3. A n d r a  k r e a t i v a  l ö s n i n g a r.  S o m  i  d e n n a  p o s t  s o m  e n l i g t  G o o g l e  b  a r a  i n n e h å l l e r  e n  m a s s a  b o k s t ä v e r  o c h  i n g a  o r d.

5 thoughts on “P o s t e n s o m i n t e h a m n a r p å G o o g l e”

 1. Daniel says:

  Underbar och så sann post. Även om den var lite småjobbig att läsa. Det är även så att det som inte Google kan läsa blir omöjligt att läsa för folk som inte kan se och använder alternativa webbläsare och hjälpmedel.

  Dessutom går det inte att göra innehåll i flash uppläst med ReadSpeaker/webReader och det är ju värst av allt 😉

  BTW: Det här inlägget skulle låta kul med webReader. (http://webreader.readspeaker.com) Try it out, maan!

 2. Johan says:

  T a c k! Får ta och testa webReader då helt enkelt!

 3. Jonny says:

  Lustigt nog kom jag hit via G o o g l e .

  Men jag fattar poängen…

 4. Johan says:

  Jonny, ja så är det nog eftersom det finns annat på sidan som är sökbart och det är samma meta på hela galveston.se Om jag hade gjort det på riktigt hade jag haft en nofollow/noindex på denna posten, men poängen gick hem ändå som sagt 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *