Available for new assignments now

Bloggers MondayFörsta måndagen varje måndag är det Bloggers Monday på Hotell Anglais. Det brukar alltid vara intressanta diskussioner, så även denna gång. Denna gång är det dock lätt att sammanfatta diskussionen eftersom deltagarantalet var exakt 3 personer.

Förutom undertecknad var det @erkstam och hans kollega Madelene (sorry glömde såklart ditt namn) som höll fanan högt med en timmas diskussioner om valet till europaparlamentet (där vi var eniga om att alla mer eller mindre står och trumpetar), Henrik Schyffert (The 90’s – ett försvarstal), Bahnhof, Piratpartiet, talsyntes, definition på tillgänglighet, IVR, skolans IT-utrustning, fria val på gymnasiet, individualism, Britney Spears, mobilmarknadsföring, mp3 och cirkulationskuvert.


One thought on “Sammanfattning Bloggers Monday #5”

  1. EXAKT vad vi pratade om! Till och med i rätt ordning, tror jag. Madelene heter min nya kollega som jag hade tänkt introducera till det fina nätverket. Så det var ju tur att du kom iallafall. Bättre lycka i september!! Trevlig sommar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *