Available for new assignments now

I den pågående valkampanjen i USA har Barack Obama och John McCain olika syn på att driva valkampanj i och med mobilen. Där Obama har en fyllig mobilsajt med möjlighet att få löpande SMS-prenumerationer har McCain… ingen närvaro alls.

Vet inte hur mycket som hänger på McCains egna teknikintresse (eller brist av densamma), men det borde ju finnas några i staben inser potentialen i mobilen som kommunikationskanal. Kanske kan svaret vara att bara 11% av all över 65 år i USA skickar SMS och det är dem McCain kommunicerar med men det låter begränsat i både målgrupp och antal.

Ska bli intressant att se vad som händer i Sverige inför valet 2010. Valet 2006 blev kanske bloggarnas och webbens år, kanske 2010 till viss del kan bli mobilens genombrott?

Tillägg: På www.mobilemarketer.com hittade jag en intressant artikel om just det faktum att Obama och Mc Cain jobbar olika med mobilen som kommunikationskanal.


One thought on “Obama vs. McCain i mobilen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *