Grafiskt tagcloud med Wordle

En gammal nyhet, men Wordle är fortfarande ett vackert sätt att skapa ett tag cloud. Antingen skapar du en Wordle av en URL, en textmassa eller från Delicious. Just detta exempel är ord från mina bokmärken från Delicious.